Terreng og kart - Beskrivelse

Sprint

Sprinten arrangeres fra Scandic Fornebu i idylliske omgivelser i sjøkanten på Fornebulandet i Oslofjorden. Løpsområdet er relativt flatt med variert underlag og gjennomgående svært god løpbarhet. Løypene vil gå i parkområder, gjennom tettbygde boligområder, i terreng med stedvis tett vegetasjon, samt i og rundt noen av landets mest spektakulære kontorbygninger og hovedkontorer til store selskaper som Telenor, Statoil og Aker Solutions. Løpsunderlaget er hovedsakelig gress og fast dekke (asfalt/betong) samt enkelte mindre terrengpartier med variert underlag (berg/sti/skogsbunn). Vanlige løpesko med alminnelig godt feste vil være et bra valg, alternativt terrengsko uten metallpigger, særlig om det mot formodning skulle bli vått. NB! Piggsko er strengt forbudt på sprinten.

Kartet, «Fornebu», er revidert 2017/2018. Målestokk 1: 4 000. Områdene er sperret i henhold til gjeldende bestemmelser, se NOFs hjemmeside. Tidligere versjon av kart finnes på www.o-festivalen.no .

Mellom- og langdistanse

Arena for mellom- og langdistanse ligger på Skytterkollen (215 moh.). Terrenget strekker seg mellom 195 og 485 moh., og varierer mellom åpen granskog med blåbærlyng, mørk granskog med lite undervegetasjon til tett gran/ løvskog samt områder med frodig undervegetasjon med noe steinete bunn.

Den lavereliggende delen er et mye brukt turområde med mange stier, det er derfor generelt mye tråkk og småstier, spesielt nære mål. I de høyereliggende områdene er det til dels villmark med få stier, gammel gran- og furuskog, store åpne myrer og jevnt over god løpbarhet. Mellom de øvre og nedre delene av terrenget passerer mange løyper en bratt li med varierende løpbarhet, men mange stier. Middels kupering. Innslag av hogst både i øvre, midtre og nedre del av terrenget.

Kartet, «Bærumsmarka», er nytegnet 2017/2018. Målestokk 1: 7.500 og 1: 10.000. Eliteklassene har målestokk 1: 15 000 på langdistansen. Områdene er sperret i henhold til gjeldende bestemmelser, se NOFs hjemmeside.Tidligere versjon av kart er tilgjengelig på www.o-festivalen.no

 

Alle kart og løyper trykkes i Offset-trykk og sveises i plast for å sikre best mulig kvalitet for løperne!