Klasser

Tabellen angir omtrentlige løypelengder. Eksakte løypelengder kunngjøres i PM. Klasser kan bli delt eller slått sammen avhengig av deltakelse. Hver distanse (løpsdag) har separat påmelding i Eventor.

Merk: Det er opprettet egne arrangement i Eventor for eliteklassene alle dager.

Klasser og løypelengder

Link til fil i full størrelse Klasser o-festivalen 2018

Klasser o-festivalen 2018 04 14.jpg

Lagkonkurranse

Lagkonkurransen vil bli arrangert på lørdag 23. juni. Laget skal bestå av 3 til 5 løpere i alder 8-12 år (født 2006-2010). Felles påmelding i Eventor med én Emit-brikke. Merk at lagkonkurransen er et separat arrangement i Eventor. Påmeldingsfrist er fredag 22. juni kl. 2000. Pris per lag kr 300.